Էջմիածին

Items where Author is "Քյոսեյան, Հակոբ"

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Item Type | No Grouping
Jump to: Article
Number of items: 29.

Article

Քյոսեյան, Հակոբ (2018) Նորահայտ պատառիկներ Հովհան Ոսկեբերանի`Մատթեի մեկնության հայերեն թարգմանությունից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ե). pp. 106-108. ISSN 1829-4243

Քյոսեյան, Հակոբ (2012) Գեննադիոս Կոստանդնուպոլսեցու «Վասն Նինուէացւոց» ճառի հայերեն թարգմանությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԸ (Ա). pp. 78-85.

Քյոսեյան, Հակոբ (2011) Անդրեաս Կրետացու՝ Ս. Խաչին նվիրված ճառի հայերեն թարգմանությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԷ (Է). pp. 89-101.

Քյոսեյան, Հակոբ (2011) Հովհաննես Աշխարհի երեցի ներբողները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԷ (Զ). pp. 78-105.

Քյոսեյան, Հակոբ (2010) Մատթէոս Ջուղայեցու ջատագովական գրությունր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 97-110.

Քյոսեյան, Հակոբ (2007) Հովհաննես Կոզեռն Տարոնեցու աստվածաբանական ժառանգությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԳ (Զ-Է). pp. 56-59.

Քյոսեյան, Հակոբ (2006) Վահրամ Րաբունու «Հայր մեր»-ի մեկնությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԲ (ԺԲ). pp. 29-34.

Քյոսեյան, Հակոբ (2006) Ասորերեն բնագրով անհայտ ճառ Ս. Եփրեմի անունով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԲ (Է–Ը). pp. 64-67.

Քյոսեյան, Հակոբ (2006) «Ի խորհուրդ Նոր Կիւրակէին» ճառը և նրա հեղինակը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԲ (Ա). pp. 32-44.

Քյոսեյան, Հակոբ (2005) Թեոդոտոս Անկյուրացու ճառերի հայերեն թարգմանությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԱ (Ե). pp. 84-89.

Քյոսեյան, Հակոբ (2005) Հակոբ Նալյան Պատրիարքը՝ գրոց գյուտի և թարգմանչաց մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԱ (Բ-Գ). pp. 89-90.

Քյոսեյան, Հակոբ (2004) Հայոց Այբուբենի խորհրդաբանաթյունն ըստ ձեռագիր մի ավանդության. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Կ (Թ-Ժ). pp. 57-60.

Քյոսեյան, Հակոբ (2004) Նեքտառիոս Կ. Պոլսեցու՝ Ս. Ստեփաննոս Նախավկային նվիրված ներբողի հայերեն թարգմանությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, Կ (Բ-Գ). pp. 63-64.

Քյոսեյան, Հակոբ (2003) Հայրախոսական աստվածաբանության արձագանքները Նարեկում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԾԹ (ԺԲ). pp. 43-53.

Քյոսեյան, Հակոբ (2003) Նորահայտ մի էջ Նիկողայոս Ադոնցի կրոնագիտական ժառանգությունից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԾԹ (Է). pp. 89-93.

Քյոսեյան, Հակոբ (2003) Ղուկաս Կարնեցի Կաթողիկոսի Դիվանի երկրորդ հատորը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԾԹ (Գ-Դ). pp. 183-185.

Քյոսեյան, Հակոբ (2003) «Արթուն կացէք» բնաբանով քարոզը և նրա հեղինակը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԾԹ (Բ). pp. 41-55.

Քյոսեյան, Հակոբ (2002) Կիրակոս վարդապետը և նրա նորահայտ ճառը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԾԸ (Ե). pp. 60-72.

Քյոսեյան, Հակոբ (1998) Խորհրդանշանը Ստեփանոս Սյունեցու եկեղեցաբանական ժառանգության մեջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԾԴ (Ժ-ԺԱ). pp. 94-102.

Քյոսեյան, Հակոբ (1998) Քերովբե վարդապետի նորահայտ «Պատճառ Գալստեան Տեառն յԵրուսաղէմ» երկը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԾԴ (Ե). pp. 28-40.

Քյոսեյան, Հակոբ (1998) Քերովբե վարդապետի նորահայտ «Պատճառ Գալսաեան Տեառն յԵրուսաղէմ» երկը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԾԴ (Դ). pp. 58-69.

Քյոսեյան, Հակոբ (1998) Նշխարներ Ստեփանոս Սյունեցու Հոբի և Դանիելի մեկնություններից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԾԴ (Ա). pp. 95-105.

Քյոսեյան, Հակոբ (1997) Եպիփան Կիպրացու՝ Ս. Մարիամ Աստվածածնին նվիրված ներբողի հայերեն թարգմանությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԾԳ (Ժ). pp. 58-71.

Քյոսեյան, Հակոբ (1997) Հատվածներ Ս. Հովհան Ոսկեբերանի Արարածոց մեկնության հայերեն թարգմանությունից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԾԳ (Զ-Է). pp. 148-169.

Քյոսեյան, Հակոբ (1996) Հատվածներ Ս. Եպիփան Կիպրացու «Խարսխեալ» (АГКΥРΩТՕΣ) երկի հայերեն թարգմանությունից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԾԳ (Ժ-ԺԱ). pp. 75-84.

Քյոսեյան, Հակոբ (1996) Հունարեն բնագրով անհայտ հատվածներ Ս. Հովհան Ոսկեբերանի՝ Եզեկիելի մեկնության հայերեն թարգմանությունից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԾԳ (Բ-Գ). pp. 189-198.

Քյոսեյան, Հակոբ (1995) Լույսի ցոլքեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԾԲ (Ժ-ԺԲ). pp. 163-172.

Քյոսեյան, Հակոբ (1995) Ս. Աթանաս Ալեքսանդրացու՝ հունարեն բնագրով անհայտ Անտիոքի Եկեղեցուն հղած թղթի հայերեն թարգմանությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԾԲ (Բ-Գ). pp. 51-61.

Քյոսեյան, Հակոբ (1992) Սրբալույս Մյուռոն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, ԽԹ (Զ-Է). pp. 43-45.

This list was generated on Thu Jul 9 16:03:27 2020 AMT.