Էջմիածին

Items where Year is 1973

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Զ | Է | Թ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Ս | Տ | Ք
Number of items: 191.

Ա

Ա. Հ., (1973) Մահ պրոֆ. Հակոբ Ճոլոլյան Սիրունու (1890-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 40-42.

Աթայան, Ռ. (1973) Կոմիտասի առաջին տպագրված ստեղծագործությունը («Ազգային օրհներգի» ստեղծման պատմությունից). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). pp. 34-40.

Աթայան, Ռ. Ա. (1973) Ներսես Շնորհալու «Վարդանանց նորահրաշը» Եկմալյանի և Կոմիտասի մշակմամբ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 100-109.

Անասյան, Հ. Ս. (1973) Ներսես Շնորհալին և «Արմատ Հաւատոյ» ժողովածուն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 83-92.

Ավետիք սարկավագ Արաբաջյան, (1973) Ամանորը Հոգևոր Ճեմարանում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 32-34.

Արսեն Ծ. վրդ. Բերբերյան, (1973) Երկու խոսք. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). p. 55.

Արսեն Ծ. վրդ. Բերբերյան, (1973) Ակնարկ ս. Էջմիածնին հատուկ մի քանի հոգևոր եղանակների մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 25-30.

Արսեն Ծ. վրդ. Բերբերյան, (1973) Հայ անգլիկանները ԺԹ դարի 2-րդ կեսին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 26-32.

Արսեն Վարդապետ Բերբերյան, (1973) Ակնարկ էկումենիկ շարժման պատմության. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 56-58.

Բ

Բաբգեն Արքեպ. Ապատյան, (1973) Հոգևորական սուրբ Ներսես Շնորհալին (Մահվան 800-ամյակին). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 37-39.

Բաբգեն Կաթողիկոս Կյուլեսերյան, (1973) Մեծ պահք. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 3-5.

Բախչինյան, Հենրիկ (1973) Հովհաննես կաթողիկոս Դրասխանակերտցի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 43-47.

Բախչինյան, Հենրիկ (1973) «Հաւատով խոստովանիմ»-ը աշխարհաբար. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ե). pp. 37-40.

Բաղդասարյան, Է. Մ. (1973) Հավհաննես Որոտնեցու դավաբանական գրությունը Կոնստանտին Ե Սսեցի կաթողիկոսին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 19-28.

Գ

Գարեգին եպս. Սրվանձտյան, (1973) Մոռացված էջեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 5-6.

Գյուլյան, Գրիգոր (1973) «Տաթև» ուսանողական պարբերաթերթը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 32-35.

Դ

Դավթյան, Հ. Մ. (1973) «Թուելեաց» երգերի անվանման առթիվ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 46-48.

Ե

Եգանյան, Օ. Ս. (1973) Կոմս Ա. Ս. Ուվարովի «Էջմիածնի մատենադարանը» հոդվածում հիշատակված ձեռագրերը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 33-34.

Եզնիկ աբեղա Պետրոսյան, (1973) Մովսես Երզնկացու «Հաւաքումն համառօտ մեկնութեան սրբոյ պատարագին, զոր յառաջագոյն արարեալ է սրբոց լուսաւոր հարցն» աշխատությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 14-20.

Եզնիկ աբեղա Պետրոսյան, (1973) Մովսես Երզնկացու «Հաւաքումն համառօտ մեկնութեան սրբոյ պատարագին, զոր յառաջագոյն արարեալ է սրբոց լուսաւոր հարցն» աշխատությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԱ). pp. 43-48.

Եղիազարյան, Հ. Ս. (1973) Առաքելոց վանքը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 37-40.

Եղիշե Արքեպ. Տերտերյան, (1973) Սուրբ Ներսես Շնորհալի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 8-16.

Եղիշե Արքեպիսկոպոս Դուրյան, (1973) Աստվածապաշտության խորհուրդը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 21-22.

Եղիշե եպս. Դուրյան, (1973) Երգ Տեառն Ներսիսի հայոց կաթողիկոսի ողբերգութիւն անձին զղջացելոյ և բողոք իւրաքանչիւրոց դիմի խոստովանաբար. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 10-12.

Զ

Զգոն Եպիսկոպոս Տեր-Հակոբյան, (1973) Սիրո կրակով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 17-19.

Զգոն Եպս. Տեր-Հակոբյան, (1973) Մեկնութիւն ս. Աւետարանին ըստ Մատթէոսի արարեալ ի Ներսիսէ Շնորհալւոյ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 49-60.

Է

Էլլարյան, Ի. (1973) Պատմական հուշարձանների վերանորոգում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 29-33.

Թ

Թահմիզյան, Ն. (1973) Սյունեցի համանուն երկու երաժիշտներ և Հարության ավագ օրհնությունները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 29-43.

Թահմիզյան, Ն. (1973) Ներսես Շնորհալին և արևելյան քրիստոնեական երգարվեստը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 110-124.

Թահմիզյան, Նիկողոս (1973) Ս. Սահակ Պարթևը և հայ եկեղեցական երգարվեստը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 9-19.

Թամանյան, Յու. Ա. (1973) Ամբերդի բաղնիքի վերանորոգման նախագիծը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 34-36.

Թորգոմ Արքեպիսկոպոս Գուշակյան, (1973) Ղևոնդյանք. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 14-16.

Թորգոմ Արքեպիսկոպոս Մանուկյան, (1973) Դուն մեր հրաշք. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 30-31.

Թուրշյան, Հ. (1973) Հայության մեծ գոյամարտը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 42-44.

Խ

Խմբագրական, (1973) Հայոց Հայրապետի նամակը Նորին Սրբություն Պողոս Զ Պապին՝ «Խաղաղության օրվա» կապակցությամբ նրա ուղերձի առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). p. 11.

Խմբագրական, (1973) Եղբայրական հզոր ընտանիքում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 12-14.

Խմբագրական, (1973) Ամանորի և Փրկչի հրաշափառ և Սուրբ Ծննդյան տոների առթիվ Ամենայն Հայոց Ծայրագույն Պատրիարք և Կաթողիկոս, Նորին Սուրբ Օծություն Տ. Տ. Վազգեն Ա Հայրապետի և քույր եկեղեցիների հոգևոր պետերի ու կրոնական այլ համայնքների և կազմակերպությունների ղեկավարների միջև փոխանակված ողջույնի հեռագրերն ու գրությունները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 15-17.

Խմբագրական, (1973) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի շնորհավորական գիրը Ամանորի և Սուրբ Ծննդյան տոների առթիվ՝ ուղղված Հայաստանյայց Եկեղեցու նվիրապետական երեք Աթոռներին, թեմակալ բոլոր առաջնորդներին և եկեղեցական համայնքներին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). p. 18.

Խմբագրական, (1973) Սուրբ գրական ընթերցումներ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 19-20.

Խմբագրական, (1973) Հայրապետական պատարագ և քարոզ ս. Ծննդյան տոնի առթիվ Մայր Տաճարում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 25-26.

Խմբագրական, (1973) Հաղորդագրություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). p. 27.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 35-36.

Խմբագրական, (1973) Ցուցակ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի նոր ստացված ձեռագրերի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 51-54.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա).

Խմբագրական, (1973) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի այցելությունը Հայկական ՍՍՀ Գերագույն սովետի նախագահության նախագահ Ն.Խ. Հարությունյանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). p. 6.

Խմբագրական, (1973) Սուրբ գրական ընթերցումներ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). p. 7.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 17-18.

Խմբագրական, (1973) Ցուցակ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի նոր ստացված ձեռագրերի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 50-57.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 58-59.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր քրիստոնեական եկեղեցիներից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 60-61.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր Հայաստանյայց եկեղեցու թեմերից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 62-63.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ).

Խմբագրական, (1973) Վարդանանց տոնը և Վեհափառ Հայրապետի անվանակոչության տարեդարձը Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 13-16.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 20-21.

Խմբագրական, (1973) Հովվական այցելություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 22-23.

Խմբագրական, (1973) Իրաքի և Եգիպտոսի հայոց թեմերում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 24-25.

Խմբագրական, (1973) Ագաթանգեղոսի մի նորահայտ հունարեն խմբագրություն (Օքրիդայի վանքը). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 36-42.

Խմբագրական, (1973) Ցուցակ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի նոր ստացված ձեռագրերի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 54-57.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր Հայաստանյայց եկեղեցու թեմերից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 58-60.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր քույր եկեղեցիներից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). p. 61.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 62-63.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ).

Խմբագրական, (1973) Փրկչի Հրաշափառ և Սուրբ Հարության տոնի առթիվ Ամենայն Հայոց Ծայրագույն Պատրիարք և Կաթողիկոս, Նորին Սուրբ Օծություն Տ. Տ. Վազգեն Ա Հայրապետի և քույր եկեղեցիների հոգևոր պետերի ու կրոնական այլ համայնքների և կազմակերպությունների ղեկավարների միջև փոխանակված ողջույնի հեռագրերն ու գրությունները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 6-9.

Խմբագրական, (1973) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի շնորհավորական գիրը Փրկչի հրաշափառ և սուրբ Հարության տոնի առթիվ՝ ուղղված Հայաստանյայց եկեղեցու նվիրապետական երեք Աթոռներին, թեմակալ բոլոր առաջնորդներին և եկեղեցական համայնքներին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 10-11.

Խմբագրական, (1973) Սուրբ գրական ընթերցումներ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 12-13.

Խմբագրական, (1973) Երգ Տեառն Ներսիսի Շնորհալւոյ հայոց կաթողիկոսի ասացեալ ի պաշտաման գիշերոյ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). p. 14.

Խմբագրական, (1973) Նորին Տեառն Ներսիսի Շնորհալւոյ հայոց կաթուղիկոսի երգ աղօթական ի դէմս սրբոյ Երրորդութեան նաև իւրաքանչիւրոյ դիմի Երրորդութեան առանձնակի Փրկչի հրաշափառ Հարության տոնի առթիվ հանդիսավոր սուրբ պատարագ և հայրապետական քարոզ Մայր տաճարում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 15-16.

Խմբագրական, (1973) Փրկչի հրաշափառ Հարության տոնի առթիվ հանդիսավոր սուրբ պատարագ և հայրապետական քարոզ Մայր տաճարում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). p. 17.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 18-19.

Խմբագրական, (1973) Ֆրանսիայի և Արևմտյան Եվրոպայի Հայաստանյայց եկեղեցիների խորհրդակցական ժողով Փարիզի հայոց առաջնորդարանում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 35-37.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր Հայաստանյայց եկեղեցու թեմերից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 43-44.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր քույր եկեղեցիներից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 45-47.

Խմբագրական, (1973) «Էջմիածին» ամսագրի մատենագիտությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). p. 48.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ).

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ե). p. 25.

Խմբագրական, (1973) Սարդարապատի հերոսամարտում զոհվածների հիշատակը ոգեկոչելու օր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ե). p. 41.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ե).

Խմբագրական, (1973) Վեհափառ Հայրապետի այցելությունը Հայկական ՍՍՀ Մինիստրների սովետի նախագահ մեծահարգ Գրիգոր Ա. Արզումանյանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). p. 3.

Խմբագրական, (1973) Քաղվածքներ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նիստերի արձանագրություններից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). pp. 4-5.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). pp. 6-8.

Խմբագրական, (1973) Հայտարարություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). p. 9.

Խմբագրական, (1973) Ամավերջի հանդիսությունները Հոգևոր Ճեմարանում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). pp. 10-14.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր թեմերից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). pp. 15-16.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր Հայաստանյայց եկեղեցու թեմերից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). pp. 41-43.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր քույր եկեղեցիներից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). pp. 44-48.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ).

Խմբագրական, (1973) Քաղվածքներ Գերագույն Հոգևոր խորհրդի նիստերի արձանագրությունների. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 13-14.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 15-16.

Խմբագրական, (1973) Քահանայական ձեռնադրություն Մայր տաճարում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 17-19.

Խմբագրական, (1973) Ծայրագույն վարդապետության իշխանության տվչություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 20-21.

Խմբագրական, (1973) Դիպլոմային աշխատանքների պաշտպանություն Հոգևոր ճեմերանում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). p. 22.

Խմբագրական, (1973) Երուսաղեմի Ժառանգավորաց վարժարանի և ընծայարանի ամավերջի հանդեսը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 23-26.

Խմբագրական, (1973) Թեմական-համայնքային ընտրություններ սփյուռքում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). p. 27.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր բուլղարահայ թեմից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 28-29.

Խմբագրական, (1973) Ագաթանգեղոսի մի նորահայտ հունարեն խմբագրություն (Օքրիդայի վանքը). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 32-40.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է).

Խմբագրական, (1973) Հայտարարություններ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). p. 7.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). p. 8.

Խմբագրական, (1973) Գարեգին եպս. Հովսեփյանի հայերեն ձեռագրերի հավաքածուն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 35-36.

Խմբագրական, (1973) Մի վավերագիր Ալեքսանդրապոլի եկեղեցիների մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 37-39.

Խմբագրական, (1973) Ցուցակ Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնի նոր ստացված ձեռագրերի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 40-41.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր քույր եկեղեցիներից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 42-45.

Խմբագրական, (1973) Լուրեր Եկեղեցիների համաշխարհային խորհրդի կենտրոնից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 46-48.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը).

Խմբագրական, (1973) Վեհափառ Հայրապետի կոնդակը տ. Նորայր եպիսկոպոս Պողարյանին և տ. Շահե եպիսկոպոս Աճեմյանին արքության պատիվ շնորհելու մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 3-4.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 7-9.

Խմբագրական, (1973) Հոգևոր ճեմարանի վերաբացումը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 10-11.

Խմբագրական, (1973) Նմուշներ ս. Սահակ Պարթևի երգերից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 12-13.

Խմբագրական, (1973) Սփյուռքահայ կյանք. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 44-48.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ).

Խմբագրական, (1973) Գահն ու գահակալը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). pp. 3-5.

Խմբագրական, (1973) Հաղորդագրություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). pp. 6-7.

Խմբագրական, (1973) Հաղորդագրություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). pp. 19-21.

Խմբագրական, (1973) Դուռն Վեհարանի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). pp. 39-40.

Խմբագրական, (1973) Գեր. Տ. Գյուտ եպիսկոպոս Նագաշյան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). p. 41.

Խմբագրական, (1973) Գեր. Տ. եպիսկոպոս Բերբերյան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). p. 42.

Խմբագրական, (1973) Գեր. Տ. Նարեկ եպիսկոպոս Շաքարյան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). p. 43.

Խմբագրական, (1973) Գեր. Տ. Գևորգ եպիսկոպոս Սերայդարյան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). p. 44.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). pp. 45-46.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ).

Խմբագրական, (1973) Խաղաղությունը Աստուծո պարգևն է և մարդկության կամքը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԱ). pp. 3-5.

Խմբագրական, (1973) Խաղաղասեր ուժերի համաշխարհային համաժողովը Մոսկվայում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԱ). pp. 6-18.

Խմբագրական, (1973) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի նամակը Ամերիկայի Միացյալ Նահանգաց արևելյան թեմի առաջնորդ Տ. Թորգոմ արքեպ. Մանուկյանին՝ ԱՄՆ-ի հայոց առաջնորդարանի և հայ ավետարանական համայնքների ներկայացուցիչների միջև Նյու-Յորքում կայացած հանդիպումների մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԱ). pp. 25-29.

Խմբագրական, (1973) Հայտարարություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԱ). p. 30.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԱ). pp. 31-33.

Խմբագրական, (1973) Սփյուռքում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԱ). pp. 65-66.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԱ).

Խմբագրական, (1973) Մայր հայրենիքում ուսումնասիրություններ Ներսես Շնորհալու մասին և նրա առանձին հրատարակությունները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). p. 125.

Խմբագրական, (1973) Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 126-128.

Խմբագրական, (1973) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ).

Խմբագրական, (1973) Հիշատակարաններ Մայր Աթոռի տպարանից հրատարակված հնատիպ գրքերի (1771-1850). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 41-50.

Խմբագրական, (1973) Հիշատակարաններ Մայր Աթոռի տպարանից հրատարակված հնատիպ գրքերի (1771-1850). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 44-49.

Խմբագրական, (1973) Հանդիսություններ Մայր Աթոռում՝ Վեհափառ Հայրապետի գահակալության 18-րդ տարեդարձի առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). pp. 8-18.

Խմբագրական, (1973) Ստեփան Օհանջանի Կամսարականի ծննդյան հարյուրամյակը (1873-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 30-31.

Խմբագրական, (1973) Հանգիստ գերաշնորհ Տ. Մաշտոց եպիսկոպոս Թաջիրյանի (1895-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 38-39.

Խմբագրական, (1973) Հանգիստ արժանապատիվ Տ. Գևորգ քահանա Փափազյանի (1902-1972). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). p. 63.

Խմբագրական, (1973) Մահ ճարտարապետ Ռաֆայել Իսրայելյանի (1908-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 41-43.

Խմբագրական, (1973) Մատենագիտություն «Էջմիածին» ամսագրի (1944-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ե). pp. 49-64.

Խմբագրական, (1973) Մատենագիտություն «Էջմիածին» ամսագրի (1944-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). pp. 49-64.

Խմբագրական, (1973) Մատենագիտություն «Էջմիածին» ամսագրի (1944-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 49-64.

Խմբագրական, (1973) Մատենագիտություն «Էջմիածին» ամսագրի (1944-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 49-64.

Խմբագրական, (1973) Մատենագիտություն «Էջմիածին» ամսագրի (1944-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 49-64.

Խմբագրական, (1973) Մատենագիտություն «Էջմիածին» ամսագրի (1944-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). pp. 49-64.

Խմբագրական, (1973) Մատենագիտություն «Էջմիածին» ամսագրի (1944-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԱ). pp. 49-64.

Խմբագրական, (1973) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի ողջույնի և օրհնության խոսքը Միացյալ Նահանգաց հոգևորականաց համագումարին (1973 թ. մայիսի 1, Ուստր). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ե). pp. 11-21.

Խմբագրական, (1973) Վեհափառ Հայրապետի քարոզը Փրկչի Հրաշափառ Սուրբ Հարության տոնի առթիվ Մայր Տաճարում (1973 թ. ապրիլի 22). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 3-5.

Խմբագրական, (1973) Հայրապետական քարոզ Փրկչի հրաշափառ Ծննդյան տոնի առթիվ Մայր Տաճարում (1973 թ. հունվարի 6). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 8-10.

Խմբագրական, (1973) Քաղվածքներ Գերագույն Հոգևոր Խորհրդի նիստերի արձանագրություններից 1973 թ. մայիսի 16-ի նիստից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ե). pp. 22-24.

Խմբագրական, (1973) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի ողջույնի և օրհնության խոսքը Միացյալ Նահանգաց արևելյան թեմի պատգամավորական ժողովին (1973 թ. մայիսի 4, Ուստր). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ե). pp. 3-10.

Խմբագրական, (1973) Ցանկ «Էջմիածին» ամսագրում 1973 թվականի ընթացքում տպագրված նյութերի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 129-133.

Խմբագրական, (1973) Մատենագիտություն «Էջմիածին» ամսագրի (1977-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 49-64.

Խմբագրական, (1973) Միացյալ Նահանգների հայոց առաջնորդարանի «Կոմիտաս» երգչախմբի 25-ամյակը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 37-38.

Խմբագրական, (1973) Վեհափառ Հայրապետի կոնդակը ԱՄՆ-ի հայոց առաջնորդարանի «Կոմիտաս» երգչախմբի 25-ամյակի առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 6-7.

Խմբագրական, (1973) ԱՄՆ-ի հայոց արևմտյան թեմի 46-րդ տարեկան թեմական պատգամավորական ժողովը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). p. 48.

Խմբագրական, (1973) ԱՄՆ-ի հայոց արևելյան թեմի 71-րդ տարեկան թեմական պատգամավորական ժողովը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). p. 47.

Խմբագրական, (1973) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի կոնդակը ամերիկահայ թեմի կազմավորման 75-ամյակի առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 3-5.

Խմբագրական, (1973) Ս. Ներսես Շնորհալու մահվան 800-ամյակը (1173-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 6-7.

Խմբագրական, (1973) Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետի մահվան 800-ամյակը (1173-1973). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 8-9.

Խմբագրական, (1973) Հանդիսություններ Մայր Աթոռում՝ ս. Ներսես Շնորհալու մահվան 800-ամյակի առթիվ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). pp. 22-38.

Խմբագրական, (1973) Ամենայն Հայոց Վեհափառ Հայրապետի կոնդակը ս. Ներսես Շնորհալու մահվան 800-ամյակի առթիվ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 3-5.

Խմբագրական, (1973) Ամենայն Հայոց Վահափառ Հայրապետի կոնդակը ս. Ներսես Շնորհալու մահվան 800-ամյակի առթիվ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 3-5.

Կ

Կարապետ վարդապետ Տեր-Մկրտչյան, (1973) Լույս և խավար. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 23-24.

Կարապետ վարդապետ Տեր-Մկրտչյան, (1973) Ս. Ղևոնդյանց հիշատակին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 11-13.

Հ

Հակոբյան, Գ. Ա. (1973) Ներսես Շնորհալին և հայոց հոգևոր երգերը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 93-99.

Հակոբյան, Հրավարդ (1973) Մանրանկարիչ Կիրակոս քահանան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 48-53.

Հատիտյան, Ա. (1973) Շնորհալին որպես մատենագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). pp. 17-25.

Հատիտյան, Ա. (1973) Ս. Ներսես Շնորհալին որպես եկեղեցական հմուտ բարեկարգիչ և տաղանդավոր երաժիշտ-շարականագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 3-12.

Հատիտյան, Ա. (1973) Ս. Ներսես Շնորհալին և եկեղեցական միության հարցը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 61-71.

Հատիտյան, Ա. (1973) Ս.Ներսես Շնորհալի Հայրապետ (1101-1173). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ե). pp. 26-36.

Հատիտյան, Գևորգ (1973) Վանքի օրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 26-29.

Ղ

Ղահրամանյան, Կ.Հ. (1973) Եկեղեցական վավերագրերն ու թղթերը որպես «Պատմութիւն Աղուանից աշխարհի» երկի աղբյուր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Է). pp. 41-45.

Մ

Մաղաքիա արքեպիսկոպոս Օրմանյան, (1973) Ծնունդին քառսունքը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Բ). pp. 8-10.

Մուրադյան, Կ. Մ. (1973) Ս. Բարսեղ Կեսարացու ճառերը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 20-25.

Մուրադյան, Միհրան Հովհաննեսի (1973) Սարդարապատի և Բաշապարանի հերոսամարտերի հոգևորական մասնակիցներ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ե). pp. 45-48.

Ն

Նարեկ վարդապետ Շաքարյան, (1973) Խաղաղության պաշտպանության համաքրիստոնեական համաժողովի աշխատանքային կոմիտեի նոր նստաշրջանը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 31-34.

Ներսես Ծ. Վրդ Պոզապալյան, (1973) Եկեղեցիների Համաշխարհային Խորհրդի կենտրոնական կոմիտեի 25-րդ գումարումը Ժնևի կենտրոնատեղիի մեջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԱ). pp. 19-24.

Նորայր Արքեպ. Պողարյան, (1973) Ս. Ներսես Շնորհալու ձեռագիր աշխատությունները Երուսաղեմի հայոց ս. Հակոբյանց վանքի ձեռագրատան մեջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 40-43.

Շ

Շահբազյան, Պարգև (1973) Սուրբ ներսես Շնորհալու կյանքը և մատենագրական վաստակը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 72-82.

Շահբազյան, Պարգև (1973) Հայաստանյայց եկեղեցու միջեկեղեցական հարաբերությունները 1972 թվականին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 59-62.

Շահե Արքեպ. Աճեմյան, (1973) Շնորհալին օտար թարգմանությամբ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 44-48.

Շնորհք Արքեպ. Գալստյան, (1973) Սուրբ Ներսես Շնորհալի Հայրապետը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 17-31.

Շնորհք Արքեպիսկոպոս Գալստյան, (1973) Անթիլիասի նոր սահմանազանցությունները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ը). pp. 3-6.

Ս

Ս. Մեսրոպ Մաշտոց, (1973) Ապաշխարութեան շարականներ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Գ). pp. 6-7.

Սամվել սարկավագ Պետրոսյան, (1973) Ս. Ստեփանոսի տոնը և սարկավագական ձեռնադրություն Մայր Տաճարում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 28-31.

Սամվել սարկավագ Պետրոսյան, (1973) Սուրբ Գրիգոր Նարեկացու հիշատակին նվիրված երեկո հոգևոր ճեմարանի հանդիսությունների սրահում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Դ). pp. 20-24.

Սամվել սարկավագ Պետրոսյան, and Գրիգոր սրկ. Քեշիշյան, (1973) «Տաթև»-ի շնորհավորանքը-Ամանոր և Սուրբ Ծնունդ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ա). pp. 39-40.

Սերովբե արքեպ. Մանուկյան, (1973) Երախտագիտական խոսք ս. Ներսես Շնորհալու հիշատակին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 35-36.

Սիոն Արքեպ. Մանուկյան, (1973) Շնորհալի մեծ Հայրապետը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (ԺԲ). pp. 32-34.

Տ

Տեր-Միքայելյան, Ն. (1973) Միջնադարյան հայկական մի սրբանկար. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Թ). pp. 21-28.

Տոկարսկի, Ն. (1973) Անիի ստորգետնյա եկեղեցիները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Ժ). pp. 34-42.

Ք

Քոլանջյան, Սուրեն Ե. (1973) Արտակ եպիսկոպոս Սմբատյանցը և նրա՝ Մայր Աթոռի տպարանի պատմության մասին գրած երկը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Հայրապետական Աթոռոյ Ս. Էջմիածնի, Լ (Զ). pp. 26-33.

This list was generated on Sat Mar 6 11:14:30 2021 AMT.