Էջմիածին

Items where Year is 2010

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: О | Ա | Բ | Գ | Դ | Ե | Թ | Լ | Խ | Կ | Հ | Ղ | Մ | Ն | Շ | Ո | Չ | Պ | Ջ | Ս | Վ | Տ | Ց | Փ | Ք
Number of items: 285.

О

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 163-167.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 161-163.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 161-163.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 148-151.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 150-155.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 159-161.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 150-153.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 156-159.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 156-159.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 155-159.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 154-159.

От редакции, (2010) Содержание; Contents; Բովանդակութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 157-159.

Ա

Ադոնց, Նիկողայոս (2010) Դիտողություններ Հայոց Հայսմավուրքների մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 103-110.

Ալավերդյան, Գեւորգ Սարկավագ (2010) Ներսես Լամբրոնացու դեսպանագնացությունը որպես Շնորհալիով սկսված բանակցային շրջափուլի ավարտ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 77-84.

Ալեքսանյան, Անգելինա (2010) Միջնադարյան Հայաստանի բաղնիքները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 118-125.

Ալվրցյան, Հայկազուն (2010) Հոգեւոր երգի խորհրդաբանությունը հայ մատենագրության մեջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 54-60.

Ալվրցյան, Հայկազուն (2010) Տաղերի ծիսական գործառույթի եւ գրական-գեղարվեստական արժեւորման հարցի շուրջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 50-61.

Ամիրյան, Տ. Մաղաքիա Աբեղա (2010) Հակոբ Կարնեցու կյանքն ու մատենագրական ժառանգությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 148-152.

Այվազյան, Հովհաննես (2010) Ղազարոս Աղայան (ծննդյան 170-ամյակի առթիվ). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 109-126.

Անանեան, Տ. Շահէ Աբեղայ (2010) «Առակ»-ն ըստ Աստուածաշնչի հայերէն թարգմանութեան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 65-72.

Անանեան, Տ. Շահէ Աբեղայ (2010) Առակաց Ը-ն ըստ միջնադարեան հայ մեկնիչների. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 14-25.

Անանյան, Տ. Շահե Աբեղա (2010) Հայր Ցուստին Պոպովիչ. հայրաբանական մտքի անխոնջ մշակը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 47-49.

Անանյան, Տ. Շահե Աբեղա (2010) Հին Կտակարանի ուսումնասիրության մեթոդները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 10-17.

Անանյան, Տ. Շահե Աբեղա (2010) Ավետարանական դրվագներ անտիկ ոսկեդարի հեղինակների երկերում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 5-11.

Ապրեսյան, Մարիամ (2010) Պսակի ժողովրդական եղծումները Կ. Պոլսի պատրիարքության մեջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 85-98.

Ասատրեան, Արմինէ (2010) Արեւմտահայ գաղթականների բողոքագրերը Խրիմեան Հայրիկին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 131-138.

Ասատրեան, Արմինէ (2010) Տաճկահայ փախստականների խնդրագրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 111-135.

Ասմարյան, Հրաչյա (2010) Հայկական հարցը Սան - Ռեմոյի վեհաժողովում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 145-151.

Ասոյան, Ալիսա (2010) Սարդարապատի պատմության իրական հաղթանակը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 124-129.

Ավետիսյան, Քնարիկ (2010) Հայաստանի Ազգային Պատկերասրահի հավաքածուի եկեղեցական գեղանկարչության մի շարք գործերի տվյալների ճշտում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 133-141.

Ավետիսյան, Քնարիկ (2010) էջմիածնի Մայր Տաճարի պատկերագրությունը Սիմեոն Ա Երեւանցի Կաթողիկոսի օրոք. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 118-122.

Բ

Բաբայան, Կարինե (2010) Դրվագներ Խաչատուր արքեպիսկոպոս Կեսարացու կենսագործունեությունից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 89-96.

Բալեան, Արշակ (2010) Արարատեան ջոկատի առաջին երթը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 85-94.

Բաում, Վիլհելմ (2010) Քրիստոնյաների վիճակը Թուրքիայում առաջին աշխարհամարտի ավարտին (1917-1918). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 136-147.

Բոզոյան, Ազատ (2010) Борисо-глебский сборник. Collcctianca Borisoglebica, Выпуск I / Редактор Константин Цукерман, Paris. ACHCbyz, 2009 (Occasional Monographs- II / published by the Ukrainian National Committee for Byzantine Studies. Honorary President Ihor Sevchenko. President Petro Tolochko), p. 369. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 147-150.

Բրուտեան, Գրիգոր (2010) Որոշ օրացուցային իրողութիւններ հայկական հրաշապատում հէքեաթներում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 22-44.

Գ

Գարսոյան, Նինա (2010) Հաղորդության Սուրբ Բաժակի (=Սկիհի) անապակ գինին Հայոց Եկեղեցում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 12-30.

Գյուրջինյան, Դավիթ (2010) Հակոբ Մանանդյան, Երկեր, հատոր Է, Բանասիրական ուսումնասիրություններ,Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2010. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 151-153.

Գյուրջինյան, Դավիթ (2010) Լ. Շ. Հովհաննիսյան, Գրաբարի բառարան. Նոր հայկազյան բառարանում չվկայված բառեր, «էդիթ Պրինտ» հրատարակչություն, Երեւան, 2010 - 294 էջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 141-144.

Գնունի, Արտակ (2010) Հետախուզական ուսումնասիրություններ Սեւանի թերակղզում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 43-47.

Գրիգորյան, Վարդան (2010) Երկու անտիպ փաստաթուղթ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 83-91.

Դ

Դավթյան, Սուսաննա (2010) Ենթակայի եւ ստորոգյալի համաձայնությունն ու շարադասությունը Եզնիկ Կողբացու «Եղծ Աղանդոց» երկում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 127-133.

Դեւրիկյան, Վարդան (2010) Սուրբ Ծննդյան պատկերագրությունը եւ մատենագրական սկզբնաղբյուրները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 93-102.

Ե

Եզեկեան, Հայկ Սարկաւագ (2010) Հայաստանում ճարտասանական արուեստի սկզբնաւորման պատմութիւնից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 84-92.

Թ

Թամրազյան, Հրաչյա (2010) Դիոնիսիոս Արեոպագացին եւ Գրիգոր Նարեկացին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 50-73.

Թումանյան, Լուսինե (2010) Աղթամարի գրչության կենտրոնը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 118-136.

Լ

Լալայան, Արեւիկ (2010) Նախադասության կառուցվածքը Աղասի Այվազյանի ստեղծագործություններում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 111-118.

Խ

Խաչատրյան, Ժորես (2010) Հին Հայաստանի մայրաքաղաք Արտաշատը շարունակում է անակնկալներ մատուցել. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 36-53.

Խմբագրական, (2010) Նորին Սուրբ Օծություն Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը Սուրբ Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնի առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 3-6.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խոսքը ուղղափառ ժողովուրդների միասնության միջազգային հիմնադրամի պարգեւաբաշխության հանդիսության առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 7-8.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնության խոսքը Հայոց բանակի օրվա առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). p. 9.

Խմբագրական, (2010) Փրկչի Հրաշափառ եւ Սուրբ Ծննդյան տոնի առթիվ Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Հայրապետի եւ քույր Եկեղեցիների պետերի ու Հայ Եկեղեցու նվիրապետական աթոռների գահակալների, պետական պաշտոնական անձանց միջեւ փոխանակված ողջույնի եւ բարեմաղթանքների նամակներն ու հեռագրերը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 10-13.

Խմբագրական, (2010) Մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի Ս. Ծննդյան եւ Աստվածահայտնության տոնը Մայր Աթոռ Ս. Էջմիածնում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 13-14.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը մեկնեց ԱՄՆ հայոց Արեւելյան թեմ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). p. 14.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսին հանձնվեց ուղղափառ ժողովուրդների միասնության միջազգային հիմնադրամի մրցանակը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 14-15.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորանքը Սերբ Ուղղափառ Եկեղեցու նորընտիր գահակալին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 15-16.

Խմբագրական, (2010) Նորին Սրբութիւն Սերբիայի Պատրիարք Իրինեոս. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). p. 17.

Խմբագրական, (2010) Տ. Հմայակ աբեղա Սահակյանի անդրանիկ քարոզը՝ խոսված Ս. Հռիփսիմեի տաճարում մատուցված Ս. Պատարագին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 18-21.

Խմբագրական, (2010) Տ. Անանիա աբեղա Ծատուրյանի անդրանիկ քարոզը' խոսված Աշտարակի Մուղնու Ս. Գեւորգ վանքում մատուցուած Ս. Պատարագի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 22-24.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 159-162.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա).

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեան եւ գնահատանաց գիրը Ռումինիայի եւ Բուլղարիայի առաջնորդ Գերաշնորհ Տ. Տիրայր արքեպիսկոպոս Մարտիկեանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 3-4.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 154-160.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ).

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեան եւ գնահատանաց գիրը Յովհաննէս Սեմերճեանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 3-4.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակդ Համայն Ռուսիո Պատրիարք Կիրիլ Ա-ին «Սբ Գրիգոր Լուսավորիչ» շքանշանով պարգեւատրելու մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 5-6.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը կանանց տոնի առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). p. 7.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Չեխիայի խորհրդարանի պատգամավորների պալատի փոխնախագահին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). p. 8.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Եւրոպական ժողովրդական կուսակցության նախագահին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). p. 8.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց էմիր Կուստուրիցային. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). p. 9.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց ԵԱՀԿ ԽՎ նախագահ ժոաո Սոարեշին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). p. 10.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Լեհաստանի Հանրապետության վարչապետին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 10-11.

Խմբագրական, (2010) ԱմենայնՀայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Չինաստանի դեսպանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). p. 11.

Խմբագրական, (2010) Գերագույն հոգեւոր խորհրդի ժողով Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 11-12.

Խմբագրական, (2010) Մոսկվայի եւ Համայն Ռուսիո Կիրիլ Ա Պատրիարքի այցը Հայաստան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 48-64.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 157-160.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ).

Խմբագրական, (2010) Խմբագրական. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 3-5.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը Քրիստոսի Սուրբ Յարութեան տօնի առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 6-9.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ծայրագոյն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհաւորական ուղերձը Աւետման տօնի առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). p. 10.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Հայրապետի խոսքը Հայոց ցեղասպանության հիշատակի օրվա կապակցությամբ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 11-12.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեան եւ գնահատանաց գիրը Տիար էդուարդ Տէր-Ղազարեանին «Ս. Սահակ - Ս. Մեսրոպ» շքանշանով պարգեւատրուելու կապակցութեամբ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 13-14.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեան եւ գնահատանաց գիրը Տիար Զօրի Բալայեանին «Ս. Սահակ - Ս. Մեսրոպ» շքանշանով պարգեւատրուելու կապակցութեամբ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 15-16.

Խմբագրական, (2010) Սուրբ Հարության տոնը Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). p. 17.

Խմբագրական, (2010) Գերագույն հոգեւոր խորհրդի ժողով Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 18-19.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Թուրքմենստանի փոխվարչապետին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 19-20.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց միջազգային գիտաժողովի մասնակիցներին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). p. 20.

Խմբագրական, (2010) Վեհափառ Հայրապետն ընդունեց Սլովակիայի Խորհրդարանի Քրիստոնեա-դեմոկրատական խմբակցության առաջնորդին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). p. 21.

Խմբագրական, (2010) Եպիսկոպոսական ձեռնադրություն Մայր Աթոռ Ս. էջմիածնում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 21-26.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս .Օ .Տ.Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը Բաքվում մասնակցեց կրոնապետների համաշխարհային գագաթնաժողովին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 27-32.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 138-147.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ).

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը շրջանավարտների օրհնության օրվա առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). p. 3.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական ուղերձը հաղթանակի ու խաղաղության տոնի եւ Շուշիի ազատագրության օրվա առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 4-5.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի շնորհավորական խոսքը Հանրապետության օրվա առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). p. 6.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեան եւ գնահատանաց գիրը Տ. Յովնան արքեպիսկոպոս Տէրտէրեանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 7-8.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Բադեն-Վյուրթեմբերգի Ավետարանական-Լյութերական Եկեղեցու հոգեւոր սպասավորներին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). p. 9.

Խմբագրական, (2010) Վեհափառ Հայրապետն ընդունեց Լեհաստանի Սեյմի սենատոր Լուկաշ Աբգարովիչին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). p. 10.

Խմբագրական, (2010) Մեկնում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). p. 9.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Դամասկոսում գործող քրիստոնեական Եկեղեցիների եպիսկոպոսների պատվիրակությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). p. 11.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Չեխիայի վարչապետին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). p. 12.

Խմբագրական, (2010) Վեհափառ Հայրապետն ընդունեց Օրենբուրգի նահանգապետին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 12-13.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Ֆրանսիայի տնտեսական գարգացման նախարար Պատրիկ Դեւեջյանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). p. 13.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 140-147.

Խմբագրական, (2010) Ի Տեր հանգավ Տ. Տիրայր արքեպիսկոպոս Մարտիկեանը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 148-149.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե).

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեան եւ գնահատանաց գիրը Տիար Սարօ Խոդավերդեանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 3-4.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնութեան եւ գնահատանաց գիրը Սանկտ Պետերբուրգի հայոց համայնքին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 5-6.

Խմբագրական, (2010) Գերագույն հոգեւոր խորհուրդի ժողով Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). p. 9.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց ԵՀԽ «Հավատք եւ կարգ» հանձնախմբի գործադիր վարչության անդամներին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). p. 10.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Ավստրիայի արտաքին գործերի նախարարին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 10-11.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 142-158.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ).

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը վավերացրեց Գերմանիայի առաջնորդի ընտրությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). p. 3.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Ֆրանսիա - Հայաստան պատգամավորական բարեկամության խմբի անդամներին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 3-4.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Ռուսաստանի Դաշնության փոխվարչապետ ժուկովին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). p. 4.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 145-149.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է).

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Հայաստանում ՄԱԿ-ի փախստականների հարցով գերագույն հանձնակատարի ներկայացուցչին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). p. 3.

Խմբագրական, (2010) Հաղորդագրություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 3-4.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսության եւ Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության կանոնական հանձնախմբի ժողովը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 4-5.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 151-155.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը).

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ուղերձը ՀՀ Անկախության տոնի առթիվ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). p. 3.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի Հայրապետական այցը ԱՄՆ Հայոց Արեւելյան եւ Արեւմտյան թեմեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 4-6.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խոսքը Բոստոնում Հայոց Ցեղասպանության հիշատակին նվիրված հուշակոթողի հիմնօրհնեքի առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). p. 7.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի քարոզը Խաչվերացի նախատոնակին, ԱՄՆ Արեւմտյան թեմի առաջնորդանիստ Սրբոց Ղեւոնդյանց Եկեղեցու օծման առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 8-10.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի քարոզը ԱՄՆ Արեւմտյան թեմի առաջնորդանիստ Սրբոց Ղեւոնդյանց Եկեղեցում Խաչվերացի տոնին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 11-13.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խոսքը հընթացս ճաշկերույթի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 14-16.

Խմբագրական, (2010) էստոնիայի Եկեղեցիների Խորհրդի պատվիրակության այցը Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 17-19.

Խմբագրական, (2010) էստոնիայի Եկեղեցիների Խորհրդի պատվիրակությունը Մայր Աթոռում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 19-20.

Խմբագրական, (2010) Ավարտվեց էստոնիայի Եկեղեցիների Խորհրդի պատվիրակության այցը Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). p. 20.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 149-155.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ).

Խմբագրական, (2010) Հայտարարություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). p. 5.

Խմբագրական, (2010) Ընդունելություններ Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 5-6.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Ապակենտրոնացված համագործակցության հայ-ֆրանսիական համաժողովի մասնակիցներին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). p. 6.

Խմբագրական, (2010) Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Դեր Զորի նահանգապետ Հուսեյն Առնասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). p. 7.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Սլովենիայի Հանրապետության նախագահին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 7-8.

Խմբագրական, (2010) Գարեգին Բ Կաթողիկոսն ընդունեց Մոնրեալի քաղաքապետին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). p. 8.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 147-154.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ).

Խմբագրական, (2010) Գիր հայրապետական օրհնութեան եւ գնահատանաց առ սիրեցեալ որդին մեր եւ հարազատ զաւակն Մայր Աթոռ Սրբոյ Էջմիածնի մեծարգոյ տիար Սուրէն Զորաբեան որ յԵրեւան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 3-4.

Խմբագրական, (2010) Գիր հայրապետական օրհնութեան եւ գնահատանաց առ Հայկական բարեգործական ընդհանուր միութեան Լոնդոնի մասնաճիւղն որ ի Լոնդոն, Մեծ Բրիտանիա. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 5-6.

Խմբագրական, (2010) Գիր հայրապետական օրհնութեան եւ գնահատանաց առ սիրեցեալ որդին մեր եւ հարազատ զաւակն Մայր Աթոռ Սրբոյ Էջմիածնի մեծարգոյ տիար Մարկո Զարիկեան որ ի Կարակաս, Վենեսուէլա. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 7-8.

Խմբագրական, (2010) Գիր հայրապետական օրհնութեան եւ գնահատանաց առ սիրեցեալ որդին մեր եւ հարազատ զաւակն Մայր Աթոռ Սրբոյ Էջմիածնի մեծարգոյ տիար Կարէն Յովհաննիսեան որ ի Մոսկուա, ՌԴ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 9-10.

Խմբագրական, (2010) Գիր հայրապետական օրհնութեան եւ գնահատանաց առ սիրեցեալ որդին մեր եւ հարազատ զաւակն Մայր Աթոռ Սրբոյ Էջմիածնի մեծարգոյ տիար Ռազմիկ Դաւոյեան որ յԵրեւան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 11-12.

Խմբագրական, (2010) Գիր հայրապետական օրհնութեան եւ գնահատանաց առ սիրեցեալ որդին մեր եւ հարազատ զաւակն Մայր Աթոռ Սրբոյ Էջմիածնի մեծարգոյ տիար Սուրէն Սարդարեան որ յՕդեսա, Ուկրաինա. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 13-14.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսը ցավակցական նամակ է հղել Հռոմի Կաթոլիկ Եկեղեցու Քահանայապետին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). p. 15.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց ԱՄԷ արտաքին առեւտրի նախարարին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 15-16.

Խմբագրական, (2010) Վեհափառ Հայրապետն ընդունեց Ատրպատականի նահանգապետին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). p. 16.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Ռոստովի մարզի նահանգապետին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 17-18.

Խմբագրական, (2010) Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածնում գումարվեց Գերագույն հոգեւոր խորհրդի ժողով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 18-19.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Ուկրաինայի դեսպանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 19-20.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց ՀՀ-ում Ֆրանսիայի դեսպանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). p. 20.

Խմբագրական, (2010) «Բարի գալուստ Հայաստան» կին դիվանագետների եւ դիվանագետների կանանց ասոցացիայի անդամների այցը Մայր Աթոռ Սուրբ Էջմիածին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 20-21.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 144-153.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ).

Խմբագրական, (2010) Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ծայրագույն Պատրիարք եւ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց մի խումբ բժիշկների. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). p. 6.

Խմբագրական, (2010) Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածին ժամանեց Ռուս Ուղղափառ Եկեղեցու պատվիրակությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 3-5.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց միջազգային գիտաժողովի մասնակցիներին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 5-6.

Խմբագրական, (2010) Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Լատվիայի նորանշանակ դեսպանին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). p. 7.

Խմբագրական, (2010) Տ. Անդրեաս աբեղա Եզեկյանի քարոզը խոսված Կարբիի Ս. Աստվածածին եկեղեցում մատուցած անդրանիկ Սուրբ Պատարագին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 8-9.

Խմբագրական, (2010) Տ. Մարկոս քահանա Մանգասարյանի քարոզը խոսված Երեւանի Ս. Աստվածածին եկեղեցում մատուցած անդրանիկ Սուրբ Պատարագին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 10-13.

Խմբագրական, (2010) Եկեղեցական բեմ. լուրեր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 138-148.

Խմբագրական, (2010) Գլխավոր խմբագիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ).

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց Եւրախորհրդարանի պատգամավորին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). p. 7.

Խմբագրական, (2010) Հայրապետական մաղթանք Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի գահակալության 11-րդ տարեդարձի առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). p. 17.

Խմբագրական, (2010) Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի խոսքը Տաթեւի վանք տանող ճոպանուղու բացման առիթով (Տաթեւի վանք, 16 հոկտեմբերի, 2010 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 3-4.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի ողջույնի խոսքը ուղղափառության միջխորհրդարանային համաժողովի 17-րդ վեհաժողովի բացման առիթով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 7-8.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսր մասնակցեց ուղղափառության միջխորհրդարանային համաժողովի 17-րդ վեհաժողովի բացման արարողությանը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). p. 11.

Խմբագրական, (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի զեկույցը Մայր Աթոռի 2009 թվականի գործունեության վերաբերյալ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 13-47.

Խմբագրական, (2010) Ցանկ «էջմիածին» ամսագրում 2010 թ. ընթացքում տպագրված նյութերի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 149-156.

Խմբագրական, (2010) Ապրիլի 24՝ Հայոց եղեռնի զոհերի հիշատակի օր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). p. 27.

Խմբագրական, (2010) Մայիսի 28-ը՝ Հանրապետության օր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 13-14.

Խմբագրական, (2010) Տ. Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանի քարոզը՝ խոսված Երեւանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ Եկեղեցում մատուցած Ս. Պատարագին (31 հոկտեմբեր, կիրակի, 2010թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 9-11.

Խմբագրական, (2010) Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսն ընդունեց գրողների համահայկական 5-րդ համաժողովի մասնակիցներին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 11-12.

Խմբագրական, (2010) Զալցբուրգի Արքեպիսկոպոս Դոկտոր Ալոյս Քոթգասերը եւ «Рго-Oriente» կազմակերպության պատվիրակությունը Մայր Աթոռ Սուրբ էջմիածնում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). p. 17.

Կ

Կարապետյան, Հարություն (2010) Տերյանաշունչ մեկնություններ (Էսսե). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 103-130.

Կարապետյան, Շուշան (2010) Հրանտ Մաթեւոսյանի մուտքը գրականություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 75-85.

Կերտող, Ստեփան (2010) Հայ Եկեղեցու բարեկարգության խնդրի շուրջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 14-35.

Հ

Հակոբյան, Զարուհի (2010) Կողբի բարավորի պատկերագրական առանձնահատկություններն ու թվագրությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 62-76.

Հակոբյան, Լիլիթ (2010) Դանիել Վարուժանի «Ցեղին սիրտը» ժողովածուի լեզվաոճական մշակումները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 70-75.

Հակոբյան, Հայկանուշ (2010) Բաքվի հայությունը ժԹ դարի վերջին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 76-82.

Հակոբյան, Տ. Տաթեւ Վարդապետ (2010) «Մաշտոցի» Ոսկան Երեւանցու հրատարակությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 38-53.

Հակոբյան, Տ. Տաթեւ Վարդապետ (2010) «Մաշտոցի»՝ Ոսկան Երեւանցու հրատարակությունը (Ամստերդամի հայկական տպագրության 350 ամյակին). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 68-83.

Համբարձումեան, Ռաֆայէլ (2010) Հայաստանեայց Առաքելական Ս. Եկեղեցին՝ ժողովրդավարութեան ուղղափառ դաւանութեան 1700-ամեայ պատուար. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 138-144.

Համբարձումյան, Գարեգին Աբեղա (2010) Ն.Ս.Օ.Տ.Տ. Գարեգին Բ Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի հովվապետական այցը Երուսաղեմ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 5-9.

Համբարձումյան, Վազգեն (2010) Լատինաբան հայերենի հարցը հայերենագիտական աշխատություններում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 53-68.

Համբարյան, Արամ (2010) Խաչատուր Ղարաբեկյանի ստեղծագործությունների ոճաձեւաբանական առանձնահատկությունները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 97-104.

Հայրունի, Աշոտ (2010) Կարեն Յեպեն եւ Մեծ Եղեռնի ընթացքում առեւանգված հայ երեխաների ու կանանց ազատագրումը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 80-96.

Հարությունյան, Ավետիս (2010) Վանի նահանգապետության պարենային քաղաքականությունը (1915 թ. մայիս - հուլիս). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 56-61.

Հարությունյան, Արսեն (2010) Ջրօգտագործման ոլորտը հայկական վիմագրերում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 69-75.

Հարությունյան, Արսեն (2010) Դիտարկումներ միջնադարյան Հայաստանի հյուրանոց-հյուրատների եւ դրանց վիմագրերի շուրջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 129-133.

Հարությունյան, Էմմա (2010) Հայկական խորանային վարագույրների խորհրդաբանությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 104-109.

Հարությունյան, Սեդա (2010) Նոր գիրք ցեղասպանության մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 135-140.

Հովհաննիսյան, Կարեն Սարկավագ (2010) Նեւրոզների հոգեւոր ակունքները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 73-83.

Հովհաննիսյան, Հովհաննես (2010) Նեստորի քրիստոսաբանական ուսմունքի մեթոդաբանական սկզբունքների շուրջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 24-37.

Հովհաննիսյան, Յու. (2010) Սուրբ Վահան Գողթնացու վկայաբանության մերօրյա վերապատում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 142-146.

Հովհաննիսյան, Պետրոս (2010) Հայկական Հարցին աղերսվող Նիկողայոս Ադոնցի նորահայտ նամակները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 105-111.

Հովհաննիսյան, Պետրոս Հ. (2010) Հայ Եկեղեցու պատմության ուսումնասիրման երախտավորը (Ավետիս Պերպերյան). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 85-98.

Հովհաննիսյան, Պետրոս Հ. (2010) Մովսես Խորենացին օտար թարգմանություններով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 15-129.

Հովհաննիսյան, Տ. Խորեն Աբեղա (2010) Հարսանեկան ծիսաշարի նշանի օրհնության կանոնը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 38-52.

Հովհաննիսյան, Տ. Հայրիկ Աբեղա (2010) Աղետների հոգեւոր վերաիմաստավորումը Բագրատունյաց շրջանի պատմիչների երկերում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 13-21.

Հովսեփյան, Անի (2010) Թեմատիկ որմնաքանդակները Դ-Է դարերի հայկական եկեղեցիներում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 139-145.

Հովսեփյան, Անի (2010) Թեմատիկ որմնաքանդակներր ժ-ժԱ դարերի Հայկական եկեղեցիներում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 117-123.

Հովսեփյան, Անի (2010) Թեմատիկ որմնաքանդակները ժԲ-ԺԳ դարերի հայկական եկեղեցիներում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 113-117.

Ղ

Ղուկասյան, Սեւակ (2010) Դերանվանական հարցական նախադասությունները Մարկոսի Ավետարանում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 119-128.

Մ

Մադոյեան, Արշակ (2010) Փրոֆ. դոկտ. Գէորգ Խրլոպեան, Ցեղասպանագիտութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 116-121.

Մադոյեան, Արշակ (2010) Գէորգ վրդ. Չորէքչեանի քարոզգիրքր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 81-88.

Մաթեւոսյան, Կարեն (2010) Հեթում Կոռիկոսցու լրացումները Սամվել Անեցու ժամանակագրության մեջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 48-61.

Մաթեւոսյան, Կարեն (2010) Բագնայրի վանքի հազարամյակը /1010 - 2010/. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 53-76.

Մալխասյան, Միքայել (2010) Հակոբ Կարնեցու «Տեղեկագիր վերին հայոց» երկը՝ պատմաաշխարհագրական հետազոտությունների սկզբնաղբյուր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 110-125.

Մակարյան, Տ. Ադամ Քահանա (2010) էկումենիզմի անկեղծությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 18-37.

Մաղալյան, Վահան (2010) Սուրբ էջմիածնի հոգեւոր ճեմարանի պատմությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 130-139.

Մաղալյան, Վահան (2010) Ականավոր պատմաբանը ժամանակակիցների հուշերում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 142-148.

Մաղալյան, Վահան (2010) Հայրենագետի գիրք ընդհանրականը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 134-137.

Մանուկեան, Տաթեւիկ (2010) Վարդենիկի Շէկ Աւետարանը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 122-138.

Մարտիրոսյան, Միքայել (2010) Դրվագներ հայ ագգային պատվիրակության գործունեությունից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 84-95.

Մարտիրոսյան, Միքայել (2010) Հայկական բարենորոգումների երեք նախագծերը եւ ռուսական դիվանագիտությունը 1913թ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 62-68.

Մելքոնյան, Գայանե (2010) Սիոն արքեպիսկոպոս Մանուկյան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 112-115.

Մեն, Հ. Ալեքսանդր (2010) Քրիստոնեական հույս. «Ղարաբա՞ղ», թե՞ «Բեթղեհեմ». Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 6-13.

Միրզոյան, Հ. Ղ. (2010) Եղեռնի գաղափարական ակունքները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 124-134.

Միրիջանյան, Դիանա (2010) Զվարթնոցի ջնարակած խեցեղենր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 111-116.

Միրիջանյան, Դիաննա (2010) Վաղ միջնադարյան շինարարական խեցեղենի մի տեսակի մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 74-79.

Մկրտչյան, Տ. Վաչե Աբեղա (2010) Տաթեւ վանական համալիրի եկեղեցիների հիմնումը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 92-103.

Մկրտչյան, էդուարդ (2010) Լատինաբան հայերենը` նոր լուսաբանությամբ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 135-143.

Մուրադյան, Պարույր (2010) Բնագրագիտական դիտարկումներ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 72-80.

Մուրադյան, Սամվել (2010) Բալուի ժողովրդական երգը ներկայացնող արժեքավոր գիրք. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 130-141.

Մուրադյան, Սամվել (2010) Հովհաննես Շիրազի «Սիամանթո եւ Խջեզարե» պոեմը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 77-103.

Ն

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2010) Ակնարկներ աղձնիքահայերի սնոտիապաշտական նախապաշարումների մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 67-75.

Նահապետյան, Ռաֆիկ (2010) Հայ ազգագրության եւ բանագիտության մեծ երախտավորը (Վարդ Բդոյանի ծննդյան 100-ամյակի առթիվ). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 58-69.

Նավոյան, Մհեր (2010) Սիմեոն Ա Երեւանցին եւ ԺԸ-ԺԹ դարերի հայ երաժշտական մշակույթի խնդիրները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 104-108.

Ներսեսյան, Գեւորգ and Հովհաննիսյան, Մարինե (2010) Խաչատուր Խասպեկ Երեց Կաֆացի, 1610-1686 (ծննդյան 400 ամյակին). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 62-67.

Ներսեսյան, Գեւորգ and Տիգրանյան, Հասմիկ (2010) Գրիգոր Տաթեւացու «Նկատումն ճշմարտութեան» գիրքր (հայկական գրատպության 500-ամյակին ընդառաջ). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 134-140.

Ներսիսյան, Վարագ (2010) Ղազար Փարպեցին եւ իր երկերը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԲ). pp. 54-61.

Նիկողոսեան, Հերմինէ (2010) Կարեւոր ներդրում գանձարան ժողովածուների ուսումնասիրման գործում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 137-141.

Շ

Շահնազարյան, Վահագն (2010) Աղվանից կաթողիկոսությունր ԺԷ դարի վերջին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 126-134.

Շաքարյան, Տ. Սահակ Աբեղա (2010) Փաստաթղթեր Թիֆլիսի Նորաշենի Ս. Աստվածածին Եկեղեցու մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 70-84.

Շիրինյան, Մանեա (2010) Սուրբգրային վկայակոչումներր վաղ շրջանի հայկական որոշ երկերում եւ հունաբան թարգմանություններում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 45-52.

Շոլինյան, Մարիամ (2010) Ինտրայի «Ներաշխարհը». Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 76-102.

Շոլինյան, Մարիամ (2010) էրոսի եւ թանատոսի հակադրամիասնությունը Վ. Թեքեյանի պոեզիայում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 46-69.

Շոլինյան, Մարիամ (2010) Դեգերումներ մահվան եւ երազանքի բավիղներում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 46-57.

Շողիկյան, Արման (2010) Ի՞նչ է սեկուլյարիզացիան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 32-42.

Ո

Ոսկանյան, Շողիկ (2010) Գարեգին Սրվանձտյանցը եւ դպրոցը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 38-45.

Չ

Չանթիկյան, Արփինե (2010) Նեոթոմիզմը ԺԹ-Ի դարերում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 12-22.

Պ

Պետրոսեան, Յակոբ (2010) Դաւանափոխութեան հիմնախնդիրը Սէյլանի «Հայթա -Ֆիրատ» վիպակում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 62-69.

Պետրոսեան, Յակոբ (2010) Մկրտիչ Խրիմեանը գավառական գրական շարժման հիմնադիր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 39-45.

Պետրոսյան, Անուշավան (2010) Հայոց ավանդական հարսանիքն ըստ Հարություն քհն. Ճուղուրյանի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Զ). pp. 104-114.

Պետրոսյան, Տ. Տիրան Աբեղա (2010) Նյութական առարկան որպես ծիսական արտահայտչամիջոց. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 15-23.

Պետրոսյան, Տ. Տիրան Աբեղա (2010) Եկեղեցական բարեփոխումների ըմբռնումը եւ դրա աստվածաբանական հիմնավորումը Հայ Եկեղեցում Ի դարի առաջին քառորդում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 38-46.

Պետրոսյան, Տ. Տիրան Աբեղա (2010) Հայոց Տոնացույցի պատմությունը սկզբնավորումից մինչեւ Սիմեոն Երեւանցի Կաթողիկոսի բարեփոխումը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 49-55.

Պողոսյան, Ռուզան (2010) Սեմական Արամի ծննդաբանության հակասություններր Ս. Գրոց թարգմանական տեքստերում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 126-132.

Պողոսյան, Սամվել (2010) Հայոց Ցեղասպանությունը կանխելու Անտանտի հնարավորությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 39-49.

Պողոսյան, Վ. Մ. (2010) Հայ Եկեղեցու հակաապոլինարական քրիստոսաբանությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 21-31.

Պողոսյան, Վարուժան (2010) Հայ ժողովրդի եւրոպացի նվիրյալները՝ Գեւորգ Ե Կաթողիկոսի գնահատմամբ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 95-101.

Պողոսյան, Վարուժան (2010) 1895, Massacres d'Armeniens. Alphonse Cilliere, consul de France a Trebi/onde. Texte presente par Gerard Dedeyan, Claire Mouradian et Yves Temon, Toulouse, Privat, 2010,281 p. 1895 թվական, հայկական կոտորածներ: Տրապիզոնում Ֆրանսիայի հյուպատոս Ալֆոնս Սիլիեր: Բնագիրր պատրաստել են ժիրայր Դեդեյանը, Կլեր Մուրադյանը եւ Իվ Տերնոն, Տույուզ, Պրիվա, 2010, 281 էջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 141-146.

Պողոսյան, Տ. Սմբատ Աբեղա (2010) Զաղա. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 102-111.

Պոպովիչ, Յուստին (2010) Վերածնված անձի իմացաբանությունն ըստ Ս. Մակար Սեծի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 47-49.

Ջ

Ջանփոլադեան, Մագդա (2010) Լուրջ աւանդ միջնադարեան քնարերգութեան ուսումնասիրութեան բնագաւառում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 154-158.

Ս

Ս., Դ. (2010) Թուրքիոյ մէջ Թէոդիկի՝ «Յուշարձան Ապրիլ 11-ին» գրքի նոր, երկլեզու հրատարակութիւնը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 152-153.

Սահակյան, Կարինե (2010) Խաչատուր Աբովյանի չափածոյի լեզվական առանձնահատկությունները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 145-150.

Սամուէլեան, Խաչիկ (2010) Կոմիտասի կեանքի եւ գործունէութեան տարեգրութիւնից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 76-84.

Սամուէլեան, Խաչիկ (2010) Կոմիտասի կեանքի եւ գործունէութեան տարեգրութիւնից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 104-117.

Սամուէլեան, Խաչիկ (2010) Կոմիտասի կեանքի եւ գործունէութեան տարեգրութիւնից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 79-93.

Սարգսյան, Արթուր Սարկավագ (2010) Ս. Հովհաննես Մկրտիչի վախճանաբանական քարոզչությունը եւ Հիսուս Քրիստոսի մկրտությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Դ). pp. 33-48.

Սարոյան, Տ. Գեւորգ Աբեղա (2010) Եկեղեցու դավանանքի բարեփոխության՝ Երվանդ վրդ. Տեր-Սինասյանի առաջարկի քննական վերլուծություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ա). pp. 25-37.

Սարոյեան, Գէորգ Վարդապետ and Մադոյեան, Գէորգ (2010) Ձօն դպրանոցին Վազգէնեան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). p. 123.

Սիմոնյան, Ռուբեն (2010) Կայան ամրոցի տեղադրությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 99-103.

Սուքիասեան, Համօ (2010) Խորէն արք. Մուրադբէկեանի երկու զեկուցագրերը Ամենայն Հայոց Կաթողիկոս Գէորգ Ե Սուրէնեանցին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 112-117.

Ստամբոլցյան, Աստղիկ (2010) Հակոբ Ջուղայեցի. Հայ արվեստի նոր շրջափուլի ռահվիրան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Գ). pp. 153-156.

Ստամբոլցյան, Աստղիկ (2010) Եղիշե Թադեւոսյանի «Երազներր». Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 96-103.

Վ

Վարդազարեան, Օլգա and Երանեան, Թորոս Սարկաւագ (2010) Ելից գրքի ԺԲ գլխի մի անանուն մեկնութիւն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 86-112.

Վարդանյան, Lուսինե (2010) Աստվածաշնչյան վկայակոչումներն Արիստակես Լաստիվերտցու «Պատմության» մեջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 23-37.

Վարդանյան, Սաթենիկ (2010) Եղիշե Թադեւոսյանի նորահայտ «Քրիստոսի խճապատկերը». Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Թ). pp. 69-74.

Տ

Տէր-Վարդանեան, Գէորգ (2010) Յովհաննէս Դրասխանակերտցու «Խոստովանութիւն» ճառը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 119-137.

Ց

Ցականյան, Ռուսլան (2010) Թովմա Արծրունու նորբաբելոնյան արքայացանկը եւ նրա աղբյուրը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 61-71.

Ցականյան, Ռուսլան (2010) Ամաղեկացիներ - հյուքսոսներ - հայեր (Նույնացման հարցի շուրջ). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 40-49.

Փ

Փիլոյան, Վալերի (2010) Սուրբգրային մեջբերումները Հրանտ Մաթեւոսյանի «Չեզոք գոտի» պիեսում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Բ). pp. 99-110.

Ք

Քալաշյան, Ա. Գ. (2010) Կոստանդին կայսեր կրոնական քաղաքականության հարցի շուրջ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ը). pp. 26-38.

Քալաշյան, Ա. Գ. (2010) Անտիոքի 341 թ. ժողովի դավանաբանական բանաձեւերի դոգմատիկ առանձնահատկությունները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (ԺԱ). pp. 22-39.

Քեւնակսզյան, Լիանա (2010) Ներընտանեկան հարաբերությունների նկարագիրը Պ. Պռոշյանի երկերում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Է). pp. 31-38.

Քէոսէեան, Յակոբ (2010) ԺԴ դարի նորայայտ մատենագիր Սահակ Միայնակեացի աստուածաբանական երկը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 94-118.

Քյոսեյան, Հակոբ (2010) Մատթէոս Ջուղայեցու ջատագովական գրությունր. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ե). pp. 97-110.

Քոթանջյան, Նիկողայոս (2010) Մարդու հայեցակարգը Ղ. Չուբարյանի դիմաքանդակային գործերում (թարգմ. Ռ. Արոյան). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ԿԶ (Ժ). pp. 70-78.

This list was generated on Sat Mar 6 11:16:15 2021 AMT.