Էջմիածին

Items where Year is 2018

Up a level
Export as [feed] RSS 2.0 [feed] RSS 1.0 [feed] Atom
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: Ա | Բ | Գ | Դ | Զ | Ի | Խ | Կ | Հ | Մ | Չ | Ռ | Ս | Տ
Number of items: 49.

Ա

Ալեքսանյան, Տիգրան (2018) Միջնադարյան հուշարձանների ուսումնասիրությունը Խաչենի իշխանության տարածքում (խորհրդային եւ հետխորհրդային շրջան). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 118-138. ISSN 1829-4243

Ամիրջանյան, Հասմիկ (2018) Հովսեփ Արքեպիսկոպոս Արղությանի գործունեությունը Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդի պաշտոնում (1773-1801 թթ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 120-132. ISSN 1829-4243

Ասատրյան, Անահիտ (2018) Հովհան Միրզայան Վանանդեցու ձեռագրական ժառանգությունը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 102-119. ISSN 1829-4243

Ասատրյան, Արմեն (2018) Ախալցխայի հայոց Սուրբ Վարդանանց եկեղեցին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 136-147. ISSN 1829-4243

Ավագյան, Վաչագան (2018) Նոր հրատարակություն՝ նվիրված Հայոց պատմությանը եւ բանահյուսությանը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 145-154. ISSN 1829-4243

Բ

Բրուտեան, Գրիգոր (2018) Հայկական խոյակերպ եւ ձիակերպ տապանաքարերը եւ հայոց հնագոյն տիեզերական ու տոմարական պատկերացումները. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 71-84. ISSN 1829-4243

Գ

Գասպարյան, Ռուբեն (2018) Մահկանաբերդցի Սադուն (Բ.) Արծրունու ամուսնական կարգավիճակը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 103-117. ISSN 1829-4243

Գյուրջինյան, Դավիթ (2018) «Արտերկրի հայ» իմաստային խմբի բառարանային գրանցում չունեցող բառային միավորների քննություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 57-77. ISSN 1829-4243

Գյուրջինյան, Դավիթ (2018) Արդի հայերենի հոմանիշների նոր բառարան. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 137-142. ISSN 1829-4243

Դ

Դանիելու, Ժան (2018) Կրոնների Աստված. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 12-48. ISSN 1829-4243

Զ

Զաքարյան, Սեյրան (2018) Դավիթ Անհաղթի` հոգու խնամքի իմաստասիրությունն արդիականության լուսածիրում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 148-154. ISSN 1829-4243

Ի

Իլին, Իվան (2018) Հավատքի մասին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 31-56. ISSN 1829-4243

Խ

Խաչատրյան, Լալիկ (2018) Գրաբարյան բայահիմքերի բառակազմական արժեքը հայերենում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 54-67. ISSN 1829-4243

Խառատյան, Ալբերտ (2018) Զմյուռնիայի տերունի թեմը (ԺԷ.-ԺԹ. դդ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 119-135. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Խմբագրակազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 3-4. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 155-157. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Հապավումների ցանկ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 158-159. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Հայտարարություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Խմբագրակազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 3-4. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 143-145. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Հապավումների ցանկ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 146-147. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Հայտարարություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Խմբագրակազմ; Խմբագրական խորհուրդ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 3-4. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Բովանդակություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 155-157. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Հապավումների ցանկ. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 158-159. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Հայտարարություն. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի սրբատառ կոնդակը՝ նուիրուած Հայաստանի առաջին Հանրապետութեան եւ մայիսեան հերոսամարտերի 100-ամեակին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 11-14. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի օրհնության խոսքը Մեծի Տանն Կիլիկիո Կաթողիկոսության Անթիլիասի մայրավանքում հրավիրված համահայկական համագումարին` նվիրված Հայաստանի առաջին հանրապետության հռչակման 100-րդ տարեդարձին (Անթիլիասի մայրավանք, 21 մարտի 2018). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 5-7. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Տ. Աղան աբեղա Երնջակյանի քարոզը՝ խոսված Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի Անվանակոչության տոնի առիթով (13 հունվարի 2018 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 15-17. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Տ. Զաքարիա Ծայրագույն Վարդապետ Բաղումյանի քարոզը՝ խոսված Բյուրավանի Ս. Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում Ս. Գրիգոր Լուսավորչի մուտն ի Վիրապ տոնի առիթով (17 մարտի 2018 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 12-15. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Տ. Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյանի քարոզը` խոսված Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում Գալստյան կիրակիին մատուցված Ս. Պատարագին (18 մարտի 2018 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 16-18. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Տ. Սիփան Վարդապետ Գևորգյանի քարոզը` խոսված Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում Ս. Պատարագին (21 հունվարի 2018 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 18-20. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Տ. Մուշեղ Եպիսկոպոս Բաբայանի քարոզը՝ խոսված Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում Ծաղկազարդի տոնի առիթով մատուցված Ս. Պատարագին (25 մարտի 2018 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 19-21. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Տ. Արշակ Եպիսկոպոս Խաչատրյանի քարոզը` խոսված Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում Խավարման կարգի ընթացքում (30 մարտի 2018 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 22-24. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Տ. Եզնիկ Արքեպիսկոպոս Պետրոսյանի քարոզը` խոսված Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում Անիրավ տնտեսի կիրակիին մատուցված Ս. Պատարագին (4 մարտի 2018 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 8-11. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Ն. Ս. Օ. Տ. Տ. Գարեգին Բ. Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսի պատգամը մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան եւ Աստուածյայտնութեան տօնի առիթով (Սուրբ Էջմիածին, 6 յունուարի 2018 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 7-10. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Տ. Սիմեոն քահանա Մովսիսյանի քարոզը՝ խոսված Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում Ս. Ղեւոնդյանց տոնի առիթով (6 փետրվարի 2018 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 5-8. ISSN 1829-4243

Խմբագրական, (2018) Տ. Մուշեղ Եպիսկոպոս Բաբայանի քարոզը` խոսված Ս. Էջմիածնի Մայր Տաճարում Ս. Վարդանանց տոնի առիթով (8 փետրվարի 2018 թ.). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 9-11. ISSN 1829-4243

Կ

Կոստիկյան, Քրիստինե (2018) Հայոց Եկեղեցու իրավական եւ սոցիալ-տնտեսական դրության հարցերն ըստ Մատենադարանի ԺԷ.-ԺԸ. դարերի պարսկերեն վավերագրերի. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 68-86. ISSN 1829-4243

Հ

Հակոբյան, Լիլիթ (2018) Ճանապարհ ճշմարիտ լույսով. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 5-6. ISSN 1829-4243

Մ

Մարտիրոսյան, Արսեն (2018) Նորահայտ մետաղե արձանագիր խաչեր Եղեգիսից. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 133-136. ISSN 1829-4243

Միրիջանյան, Դիաննա and Գրիգորյան, Ավետիս (2018) Միջնադարյան Սոթքը նորագույն հնագիտական հետազոտությունների լույսի ներքո. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 87-102. ISSN 1829-4243

Մխիթարյան, Սարգիս (2018) Մենագրություն՝ նվիրված Գրիգոր Շղթայակիր պատրիարքին. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 139-144. ISSN 1829-4243

Չ

Չանթիկյան, Արփինե (2018) Կաթողիկոսական աթոռի տեղափոխության խնդրի շուրջ (Ե. դար). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 105-118. ISSN 1829-4243

Ռ

Ռաթցինգեր, Յոզեֆ (2018) Հավատ առ Եռամիասնական Աստված. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Գ). pp. 25-53. ISSN 1829-4243

Ս

Սարգսյան, Լուսինե (2018) Դիտարկումներ մանրանկարիչ Ավագի ինքնադիմանկարի շուրջ (ԺԴ. դար). Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 85-101. ISSN 1829-4243

Սարգսյան, Մովսես աբեղա (2018) Զինվորական ծառայության ընկալումը վաղ Եկեղեցում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 21-30. ISSN 1829-4243

Տ

Տեր-Ասատրյան, Հարություն սրկ. (2018) Քրիստոսաբանական տարաձայնությունների հաշտեցման ուղիները Գարեգին Ա.-ի էկումենիկ հայացքներում. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Բ). pp. 49-70. ISSN 1829-4243

Տէր-Վարդանեան, Գէորգ (2018) Սուրբ Սահակ Պարթեւ Կաթողիկոսի «Պատմութիւն-Տեսիլի» ձեռագրերը. Էջմիածին. Պաշտօնական ամսագիր Ամենայն Հայոց Կաթողիկոսութեան Մայր Աթոռոյ Սրբոյ Էջմիածնի, ՀԵ (Ա). pp. 78-104. ISSN 1829-4243

This list was generated on Wed Jan 16 11:02:07 2019 AMT.